Ročník

Predmet

Posledná aktualizácia 06.11.2006

 

I - zima

Aplikovaná chémia

 

 

Konštrukčná geometria  

 

Dielenské technológie

 

 

Filozofia

15.05.2004

 

Základy Biológie

 

 

Matematika I

 

 

I - leto

Fyzika I

19.01.2006

 

Matematika II

15.05.2004

 

Konštrukcia a prevádzka vozidiel

 

 

Statika

 

 

Tvorba technickej dokumentácie

 

 

Základy ekonomiky

 

 

Základy živočíšnej výroby

12.05.2004

 

 

 

II - zima

Dynamika

 

 

Fyzika II

16.01.2006

 

Mechanizované výrobné systémy I

 

 

Náuka o materiáloch

15.05.2004

 

Programové vybavenie počítačov

19.01.2006

 

Pružnosť a pevnosť

 

 

Technológie rastlinnej výroby

15.05.2004

 

II - leto

Mechanizované výrobné systémy II

15.05.2004

 

Zberové stroje

 

 

Strojárska technológia I

15.05.2004

 

Technická štatistika

15.05.2004

 

Teplo a hydrotechnika

 

 

Základy krmovinárstva

 

 

 

 

III - zima

Elektrotechnika

15.05.2004

 

Konštrukčné prvky strojov I

15.05.2004

 

Motorové vozidlá I

15.05.2004

 

Strojárska technológia II

 

 

 

Tekutinové mechanizmy

 

 

 

Základy pozemného staviteľstva

 

 

 

III - leto

Elektrické stroje a zariadenia

 

 

 

Konštrukčné prvky strojov II

15.05.2004

 

 

Motorové vozidlá II

 

 

 

Spoľahlivosť strojov I

 

 

 

Základy manažmentu

 

 

 

Základy práva

 

 

 

 

 

 

IV - zima

Elektroenergetika

 

 

 

Motorové vozidlá III

 

 

 

Spoľahlivosť strojov II

 

 

 

Stroje pre RV I

 

 

 

Technika pre ŽV I

 

 

 

Základy automatizácie

 

 

 

IV - leto

Projektovanie výrobných systémov

 

 

 

Spoľahlivosť strojov III

 

 

 

Stroje pre RV II

 

 

 

Technika pre ŽV II

 

 

 

Základy technického rozvoja

 

 

 

Základy výroby potravín I

 

 

 

Základy výroby potravín II

 

 

 

 

 

 

V - zima

Stroje pre RV III

 

 

 

Technika na sprac. rast. produkt. I

 

 

 

Technika na sprac. rast. produkt. II

 

 

 

Technika na sprac. rast. produkt. III

 

 

 

Technika pre ŽV III

 

 

 

Využitie tepelných procesov I

 

 

 

Využitie tepelných procesov II

 

 

 

V - leto

Automatizácia výrobných systémov

 

 

 

Riadenie prevádzky strojov

 

 

 

 

Sklady a skladové hospodárstvo

 

 

 

Technika na sprac. živo. prod. I

 

 

 

Technika na sprac. živo. prod. II

 

 

 

 

Útvary technickej starostlivosti